For Companies

For English – see below

De studie Biomedische Wetenschappen
Biomedische Wetenschappen is een studie die zich focust op cel- en lichaamsprocessen in gezonde en zieke mensen en dieren. Het is een intensieve universitaire opleiding die behoort tot drie faculteiten: geneeskunde, diergeneeskunde en bèta-wetenschappen. Naast lesvormen die bestaan uit lectures en werkgroepen bevat de studie ook veel praktisch werk wat mede wordt gefaciliteerd door de locatie op Utrecht Science Park.

De vereniging MBV Mebiose
Mebiose is een studievereniging voor alle bachelor- en masterstudenten van de opleiding Biomedische Wetenschappen uit Utrecht. De vereniging heeft ongeveer 1000 leden, en heeft een belangrijke rol in het waarborgen van de hoge kwaliteit van onderwijs en in het assisteren in het beoordelen en vernieuwen van het onderwijs. Vanuit de vereniging worden meerdere activiteiten georganiseerd zoals TEDx, symposia, buitenlandse excursies en zo ook deze carrièredag.

De carrièredag
De carrièredag zal op 2 december 2022 plaatsvinden en zal voornamelijk bedoeld zijn voor studenten van Biomedische Wetenschappen. Studenten van gerelateerde studies zoals Geneeskunde en Farmacie zijn daarnaast van harte welkom. Deze dag is bedoeld voor studenten om informatie op te doen over hun carrièreperspectieven en in contact te komen met de arbeidsmarkt. Verder is het voor bedrijven een mogelijkheid om bekendheid te verwerven onder een nieuwe generatie wetenschappers.

Biomedical Sciences
Biomedical Sciences is a study that focuses on cell and body processes in healthy and sick humans and animals. It is an intensive university degree that belongs to three faculties: medicine, veterinary science and beta sciences. In addition to teaching methods consisting of lectures and working groups, the study also contains a lot of practical work, which is partly facilitated by the location at Utrecht Science Park.

Study association MBV Mebiose
Mebiose is a study association for all bachelor and master students of the Biomedical Sciences program in Utrecht. The association has approximately 1000 members and plays an important role in ensuring the high quality of education and in assisting in assessment and innovation of education. The association organizes several activities such as TEDx, symposia, foreign excursions and Career Days.

The Career Day
The Career Day will take place on December 2nd and will primarily be for students of Biomedical Sciences. Students from related studies such as Medicine and Pharmacy are also welcome. This day is designed for students to learn about their career prospects and get in touch with the job market. It is also an opportunity for companies to become known among a new generation of scientists.