Workshops

Hieronder staan de bedrijven die een workshop zullen verzorgen op de carrièredag! De workshops zullen in rondes van 45 minuten gegeven worden. Iedereen krijgt de mogelijkheid zich voor 3 rondes in te schrijven, waaronder de bedrijvenmarkt ook één ronde zal innemen. De inhoud van de workshops komt later in het jaar ook hier online te staan.

Roche Diagnostics
Vanaf de oprichting in 1896 staat Roche bekend om zijn geneesmiddelen. Naast innovatieve geneesmiddelen ontwikkelt Roche ook diagnostische testen waarmee wereldwijd miljoenen patiënten worden geholpen. Wereldwijd werken er meer dan 90.000 mensen verdeeld over ruim 150 landen bij Roche. Roche bevind zich al meer dan 50 jaar in de voorhoede van het onderzoek naar en de behandeling van kanker. Ook zijn we wereldwijde marktleider in in-vitrodiagnostiek. We bieden flexibele, snelle en betrouwbare totaaloplossingen voor de routinediagnostiek en labstolling op medische laboratoria, Points of Care en zelfmanagement begeleid door de zorgprofessional. Door bundeling van de krachten op het gebied van zowel diagnostiek als geneesmiddelen, zijn wij beter in staat dan welk bedrijf dan ook om personalised healthcare tot realiteit te maken. Twee derde van onze onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten naar nieuwe geneesmiddelen wordt ontwikkeld met bijbehorende diagnostiek.
Roche Diagnostics zal zowel een workshop geven als op de bedrijvenmarkt staan.

Calco
Calco is een ambitieus bedrijf dat op hoog niveau traineeships aanbiedt op het gebied van IT binnen de zorg.  In de biomedische wereld en de gezondheidszorg wordt IT in toenemende mate ingezet om kostenbesparingen en kwaliteitsverbeteringen te realiseren. Sinds de oprichting in 2004 is Calco enorm gegroeid en zijn er al meer dan 1400 jonge professionals geholpen aan een succesvolle carrière in de IT.
Sinds 2006 is Calco ook bezig met de Calco MasterClass. Hierbij worden afstudeerkandidaten en alumni (ook zonder IT-achtergrond) in twee maanden voorbereid en klaargestoomd voor de nieuwe wereld van de IT. Met de huidige rol van IT binnen de biomedische wereld, geeft dit een flinke kick-start aan jouw carrière.

AstraZeneca
AstraZeneca is een wereldwijd opererend biofarmaceutisch bedrijf, gevestigd in 77 landen waaronder Nederland. Ze zijn gericht op het ontwikkelen van geneesmiddelen op gebieden waaronder oncologie, neurologie, infectie- en cardiovasculaire ziekten. Dit doen ze in samenwerking met vele academische en wetenschappelijke instituten om op deze manier het verschil te maken met innovatieve geneesmiddelen. De medicijnen ontwikkeld door AstraZeneca worden door miljoenen patiënten gebruikt.
In Nederland worden 70 klinische studies door AstraZeneca gesponsord. In 2017 hebben ze meer dan acht miljoen uitgegeven aan het onderzoek en de ontwikkeling van medicijnen. Onderzoek met als missie grenzen van de wetenschap te verkennen en daardoor levensreddende medicijnen te ontwikkelen. Met gepersonaliseerde medicinale zorg brengen ze het juiste geneesmiddel voor de juiste patiënt en zorgen ze dat de geneesmiddelen echt waarde toevoegen aan de gezondheid van de patiënt.
AstraZeneca zal op de carrièredag twee workshops verzorgen en daarnaast aanwezig zijn op de bedrijvenmarkt.

Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen
Het bureau van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen houdt zich bezig met de disciplines life science & health, farmacie, gezondheidseconomie, recht, geneeskunde en communicatie. De geneesmiddelensector is ondernemend en innovatief. De VIG heeft als doel de beschikbaarheid van nieuwe geneesmiddelen voor patiënten te bevorderen, een gunstig onderzoeksklimaat te creëren en de waarde van het innovatieve geneesmiddel uit te dragen.
De Vereniging denkt mee over (toekomstige) wet- en regelgeving en zet zich in voor een effectieve registratieprocedure. Ook onderhoudt de Vereniging intensieve contacten met overheden en andere partijen die van invloed zijn op de marktomstandigheden. Daarnaast werken we intensief samen met alle betrokkenen in het zorgveld, waaronder patiëntenorganisaties. Gezamenlijk wordt continue bekeken hoe de patiënt een centrale rol kan innemen binnen deze innoverende sector.
Vind je dit interessant en wil je graag meer weten over de vereniging innovatieve geneesmiddelen? Ga dan naar de carrièredag en volg een workshop van de VIG!

Springer
Springer Media is een dynamisch mediabedrijf in de gezondheidszorg met een lange historie als medische uitgeverij. Springer ziet het als hun taak betrouwbare Nederlandstalige vakinformatie te brengen, naar onder andere studenten, professionals en bestuurders in de gezondheidszorg. Op grotere schaal, maakt Springer Media deel uit van Springer Nature, dat al 150 jaar ervaring heeft met het bevorderen van kennis en leren over de hele wereld.

Biogeneration Ventures
Biogeneration Ventures is een onderneming die investeert in innovatieve early stage Europese bedrijven in de biotech, medtech en diagnostiek. Deze bedrijven houden zich allemaal bezig met de ontwikkeling van nieuwe hoognodige medicijnen. Door samen te werken met zowel kleine als grote farmaceutische en biotech bedrijven heeft Biogeneration een groot netwerk in de industrie opgebouwd. Dat brengt een hoop expertise met zich mee om de ontwikkeling van producten te versnellen, waardoor de bedrijven aantrekkelijk worden voor de industrie. Hiermee speelt Biogeneration Ventures een belangrijke rol in de ontwikkeling van nieuwe medicijnen.

RIVM
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zet zich al meer dan 100 jaar in voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving. Met een centrale rol in de infectieziektebestrijding en in landelijke preventie- en screeningsprogramma’s. En via onafhankelijk (wetenschappelijk) onderzoek op het vlak van Volksgezondheid en Zorg, en Milieu en Veiligheid. Als ‘trusted advisor’ voor de samenleving. Zo ondersteunt het RIVM burgers, professionals en overheden bij de uitdaging onszelf en onze leefomgeving gezond te houden.

Het effectief bestrijden van infectieziekten, mensen gezond houden, goede zorg bieden, de veiligheid van consumenten bewaken en een gezonde leefomgeving bevorderen. Het RIVM verzamelt wereldwijd kennis over deze thema’s, past die toe en verspreidt de knowhow onder beleidsmedewerkers, wetenschappers, inspecteurs en voor veel onderwerpen ook onder het algemeen publiek. Elk jaar brengt het RIVM talloze rapporten en adviezen uit over volksgezondheid en gezondheidszorg, voeding, natuur en milieu en rampenbestrijding.

The Clinical Company
The Clinical Company is een bedrijf gespecialiseerd in het aanbieden van Clinical Services in de Benelux. De services die ze aanbieden bestaan uit Project services, Contract Staffing en Recruitment Services. The Clinical Company is opgericht in 2002 en bestaat uit ongeveer 40 professionals, verdeeld over verschillende bedrijven: global top 30 farma, kleine en middelmatige CRO, Medical Devices en Biotecht organisaties. Daarmee vormen ze een breed netwerk en bieden ze verschillende mogelijkheden in de Life Sciences.

Zwiers Regulatory Consultancy
Bij geneesmiddelenontwikkeling en levenscyclusonderhoud is een degelijke regelgevende strategie van cruciaal belang. Zwiers is een consultancybureau dat advies en praktische dienstverlening biedt aan farmaceutische bedrijven gedurende de volledige levenscyclus van hun geneesmiddel. Zwiers Regulatory Consultancy is één van de bedrijven die gevestigd is op Pivot Park. Regulatory Affairs (RA) gaat over (biomedische / farmaceutische) wetenschap, communicatie en compliance.
Website: https://www.az-regulatory.com/