Voor bedrijven

De studie Biomedische Wetenschappen
Biomedische Wetenschappen is een studie die zich focust op cel- en lichaamsprocessen in gezonde en zieke mensen en dieren. Het is een intensieve universitaire opleiding die behoort tot drie faculteiten: geneeskunde, diergeneeskunde en bèta-wetenschappen. Naast lesvormen die bestaan uit lectures en werkgroepen bevat de studie ook veel praktisch werk wat mede wordt gefaciliteerd door de locatie op Utrecht Science Park.

De vereniging MBV Mebiose
Mebiose is een studievereniging voor alle bachelor- en masterstudenten van de opleiding Biomedische Wetenschappen uit Utrecht. De vereniging heeft ongeveer 1000 leden, en heeft een belangrijke rol in het waarborgen van de hoge kwaliteit van onderwijs en in het assisteren in het beoordelen en vernieuwen van het onderwijs. Vanuit de vereniging worden meerdere activiteiten georganiseerd zoals TEDx, symposia, buitenlandse excursies en zo ook deze carrièredag.

De carrièredag
De carrièredag zal op 18 november 2020 plaatsvinden en zal voornamelijk bedoeld zijn voor studenten van Biomedische Wetenschappen. Studenten van gerelateerde studies zoals Geneeskunde en Farmacie zijn daarnaast van harte welkom. Deze dag is bedoeld voor studenten om informatie op te doen over hun carrièreperspectieven en in contact te komen met de arbeidsmarkt. Verder is het voor bedrijven een mogelijkheid om bekendheid te verwerven onder een nieuwe generatie wetenschappers.

De dag zal bestaan uit een aantal lezingen gevolgd door workshops en een bedrijvenmarkt en zal worden afgesloten met een netwerkborrel.